Terug
Zoekkaart Nederlandse bijen voor mobieltjes en tablets
Waarom deze zoekkaart en Foto tips
In het stedelijk gebied en gedeeltelijk daarbuiten zijn wilde bijen ten opzichte van 1980 sterk vooruit gegaan.
Een patiënt die ten dode was opgeschreven is herstellende. Je zou kunnen zeggen dat het naar omstandigheden goed gaat met de wilde bijen. Maar voor een gezonde en duurzame bijenstand moet nog veel meer gebeuren.
Op zijn minst moet chemisch bestrijding (ook de zogenaamde milieuvriendelijke middelen) worden uitgebannen op plekken waar ze niet strikt noodzakelijk zijn voor landbouw. Maar ook in de landbouw moeten deze middelen zo veel mogelijk worden beperkt.
Op termijn overleeft het gros van de wilde bijen uitsluitend door ecologisch groen- en landschapsbeheer. Als daar de klad in komt, vallen we terug naar het niveau van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Door allerlei bezuinigingen en een overmaat aan chemische bestrijdingmiddelen die in vrijwel ieder tuincentrum te koop zijn, balanceren we op het slappe koord van vooruitgang of sterk terugval.
Hoe meer mensen een globaal inzicht krijgen in de verscheidenheid van de bijenpopulatie, des te groter de kans dat dit leidt tot een breder draagvlak voor bijenvriendelijk landschapsbeheer en stedelijk groenbeheer. Met uitzondering van extreme situaties in landbouwgebieden en de meest extreem drukke en dichtbebouwde plekken in het stedelijke gebied, komen vrijwel overal wilde bijen voor. Met mobieltjes of een tablet in de hand kan een gedeelte van deze wilde bijen worden herkend.
In Nederland zijn 340 soorten wilde bijen waargenomen. Ca. 40% hiervan is zeldzaam tot zeer zeldzaam of uit ons land verdwenen.
Veel wilde bijen zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. Al helemaal niet met behulp van foto's en zoekkaarten. Vooral voor mannetjes die kleiner zijn dan 8-6 mm werkt de zoekkaart niet.
Op deze website voor mobieltje zijn in totaal ca. 140 soorten wilde bijen opgenomen, die al dan niet in combinatie met specifieke drachtplanten op naam kunnen worden gebracht.
Alleen bijen waar foto's van beschikbaar zijn staan op deze zoekkaart.
Digitale fotografie voor hulp bij het herkennen van bijen
Om bijen te herkennen zonder ze ernstig te storen of te doden, kan men het beste vanuit verschillende camerastandpunten zo veel mogelijk foto's maken van:
De totale habitus: zijkant, bovenkant en, schuin van onderen.
De voorvleugels: voor de celstructuur.
Achterlijf van opzij, de punt en bovenkant: voor beharing en structuur.
Borststuk schuin van achteren: voor beharing
Bovenkant borststuk: voor de structuur
De kop van voren: voor structuur, beharing en kleur
Achterzijde van het borststuk: voor structuur en beharing
Voor- en achterpoten: voor structuur, beharing en kleur.
Antenne: voor structuur en kleur, vooral bij mannetje van belang
Fotografeer in de zwaarst mogelijk resolutie zodat sterke (digitale) uitvergroting mogelijk is.