Top - 100+ voor bijen Terug
Overzichtabel Legenda alg.
# T. B. S & factoren voor tuinen
Parasitaire (koekoeks) bijen
A
Aalbes T
  Roodgatje T
  Vosje T
Aardaker #.T.B
  Gouden slakkenhuisbij #
  Langhoornbij #.T
  Lathyrusbij #.T.B
  Grote bladsnijder T.B
Akkerdistel S
  Grasbij T
  Grote.bladsnijder T.B
  Parkbronsgroefbij T
  Pluimvoetbij T
  Roodpot.groefbij T
  Rietmaskerbij  
  Tronkenbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Akkerkers B.S
  Gewone franjegroefbij T
  Gew.maskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
Akkerklokje #.T.B
  Klokjesdikpoot #!.T
  Grote klokjesbij #!T.B
  Kleine Klokjesbij #!.T.B
Akkermelkdistel #
  Grasbij T
  Pluimvoetbij T
  Roodpootgroefbij T
  Tronkenbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
  Schorzijdebij T
Akkerogentroost #
  Ogentroostbij #!
B
Beemdkroon #.T
  Knautiabij #!
  Breedbandgroefbij T
Bittere wilg #.T
  Grote zijdebij #!
  Grijze zandbij #!
  Roodbuikje #!
  Vroege zandbij #!
  Zwart-rosse zandbij #!
  Asbij T
  Witbaardzandbij T
Blauwe bosbes #
  Bosbesbij #!
  Valse rozenzandbij  
  Vosje T
Blauwe knoop (#) T
  Roodpoot groefbij T
Boerenwormkruid #.T.B
  Duinzijdebij #
  Kruiskruidbij #.T
  Tronkenbij #.T.B
  Wormkruidbij #.T.B
  Gewone geurgroefbij T
  Grasbij T
  Roodpootgroefbij T
Bont kroonkruid T.B
  Blauwe metselbij T.B
  Grote bladsnijder T.B
  Grote wolbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Borstelkrans #.T.B
  Andoorbij #.T.B
  Grote wolbij T.B
Bosandoorn #.T.B
  Andoorbij #.T.B
  Grote wolbij T.B
Boslathyrus #.T.B
  Lathyrusbij #.T.B
  Langhoornbij #.T
  Tuinbladsnijder T.B
Boswilg #.T
  Grote zijdebij #!
  Grijze zandbij #!
  Roodbuikje #!
  Vroege zandbij #!
  Zwart-rosse zandbij #!
  Asbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Vosje T
Breedbladig klokje #.T.B
  Grote klokjesbij #!T.B
  Grote bladsnijder T.B
Brem #.T
  Bremzandbij #
C
Citroengele honingklaver #
  Klaver dikpoot #
  Bremzandbij #
D
Dolle kervel #.T
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Gehoornde maskerbij (T)
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij T.B
  Goudpootzanddbij T
  Kleine tuinmaskerbij T.B
  Langkopsmaragdgroefb T
  Roodpootgroefbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzenzandbij T
E
Echt bitterkruid #.T
  Kleine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #.T
  Tronkenbij #.T.B
  Breedbandgroefbij T
  Gewone behangersbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Eenstijlige meidoorn T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Rootgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Witbaardzandbij T
F
Fluitenkruid #
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Glanzende groefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
G
Geel zonneroosje T.B
  Rosse metselbij T.B
  Grasbij T
  Viltvlekzandbij T
Gele kamille #.T.B
  Duinzijdebij #
  Tronkenbij #.T.B
  Wormkruidbij #.T.B
Geoorde wilg #.T
  Grote zijdebij #!
  Grijze zandbij #!
  Roodbuikje #!
  Zwart-rosse zandbij #!
  Asbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
Gevlekt longkruid T.B
  Gewone sachembij T.B
  Rosse metselbij T.B
Gevlekte dovenetel T.B
  Gewone sachembij T.B
  Rosse metselbij T.B
Gewone berenklauw #.T.B
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone maskerbij T.B
  Goudpootzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Wimperflankzandbij  
  Zwartbronzen zandbij T
  Berijpte geurgroefbij  
Gewone ereprijs T
  Ereprijszandbij (T)
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
Gewone ossentong T.B
  Andoornbij T.B
  Gewone sachembij T.B
  Grote bladsnijder T.B
  Grote wolbij T.B
  Kustbehangersbij (T)
Gewone rolklaver #.T
  Blauwe metselbij T.B
  Gouden slakkenhuisbij #
  Grote bladsnijder T.B
  Kleine wolbij  
  Lathyrusbij #.T.B
  Gewone behangersbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
  Zilverfluitje #
Gewone smeerwortel T.B
  Gewone sachembij T.B
  Rosse metselbij T.B
Gewoon biggenkruid #.T
  Kleine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #.T
  Texelse zandbij #!.T
  Grasbij T
  Matte bandgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij #
Gewoon duizendblad #.T.B
  Duinzijdebij #
  Wormkruidbij # B
  Tronkenbij # B
  Grasbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Glanzend.. bandgroefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij T
Grasklokje #.T.B
  Grote klokjesbij #!.T.B
  Kleine klokjesbij #!.T.B
  Klokjesdikpoot #!.T
  Grote bladsnijder T.B
  Tweekleurige zandbij T
Grauwe wilg #
  Grote zijdebij #!
  Grijze zandbij #!
  Roodbuikje #!
  Vroege zandbij #!
  Zwart-rosse zandbij #!
  Asbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Vosje T
Groot streepzaad  
  Matte bandgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij T
  Breedbandgroefbij T
  Glanzend.. bandgroefbij  
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
Grote centaurie T
  Breedbandgroefbij T
  Roodpootgroefbij T
  Pluimvoetbij T
Grote kattenstaart #.T.B
  Kattenstaartbij #!.T
  Rietmaskerbij  
  Tuinbladsnijder T.B
Grote wederik #.T
  Gewone slobkousbij #!T
H
Hartgespan T.B
  Grote wolbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Heelblaadjes #.T.B
  Kruiskruidbij #.T
  Tronkenbij #.T
  Wormkruidbij #.T
  Tuinbladsnijder T.B
Heggenrank #.T
  Heggenrankbij #!.T
  Zesvlekkige groefbij  
Heggenwikke # B
  Blauwe metselbij T.B
  Langhoornbij #.T
Holwortel T.B
  Gewone sachembij T.B
  Rosse metselbij T.B
Hondsdraf B S
  Gewone sachembij T.B
  Bruine rouwbij T
Hondsroos T
  Rosse metselbij T.B
  Asbij T
  Meidoornbij T
  Tweekleurigezandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
I - J
Jakobskruiskruid #.T.B
  Duinzijdebij #
  Kruiskruidbij #.T
  Tronkenbij #.T.B
  Wormkruidbij #.T.B
  Grasbij T
K
Kattendoorn B
  Lathyrusbij #.T.B
  Grote bladsnijder T.B
  Kustbehangersbij (T)
  Tuinbladsnijder T.B
Katwilg #
  Grote zijdebij #!
  Grijze zandbij #!
  Vroege zandbij #!
  Roodbuikje #!
  Zwart-rosse zandbij #!
Klein hoefblad  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Rosse metselbij T.B
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Grasbij T
Klein streepzaad #.T
  Kleine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #.T
  Texelse zandbij #.T
  Tronkenbij #.T
Kleine bergsteentijmT.B
  Grote wolbij T.B
Kleine leeuwentand #.T
  Kleine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #.T
  Tronkenbij #.T
Klimop #.T
  Klimopbij #.T
Kluwenklokje #.T.B
  Klokjesdikpoot #.T.B
  Tweekleurige zandbij T
Knolboterbloem #.T.B
  Ranonkelbij #! B
  Rosse metselbij T.B
  Asbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
Knoopkruid T
  Pluimvoetbij T
  Kruiskruidbij T
  Gewone behangersbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Koolzaad #  
  Asbij T
  Blauwe zandbij #.(T)
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Vosje T
  Wimperflankzandbij  
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Glanzend.. bandgroefbij  
  Heidebronsgroefbij  
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gehoornde metselbij T.B
  Rosse metselbij T.B
Kruipend stalkruid B
  Grote wolbij T.B
  Grote bladsnijder T.B
  Kustbehangersbij (T)
  Tuinbladsnijder T.B
  Goudenslakkenhuisbij  
Kruipende boterbloem # B
  Ranonkelbij #!
  Grasbij T
  Gehoornde metselbij T
  Rosse mestelbij T.B
  Parkbronsgroefbij T
Kruipwilg #.T
  Grote zijdebij #!
  Grijze zandbij #!
  Roodbuikje #!
  Vroege zandbij #!
  Zwart-rosse zandbij #!
Kruisbes T
  Vosje T
  Viltvlekzandbij T
L
Luzerne # B
  Klaver dikpoot #.T
  Langhoornbij #.(T)
  Blauwe metselbij T.B
  Grote wolbij T.B
  M  
Moerasandoorn # B
  Andoornbij #.T.B
  Grote wolbij T.B
Moerasrolklaver #.T.B
  Geelstaartklaverzandbij #
  Grote bladsnijder T.B
  Grote wolbij T.B
Muizenoor #.T
  Kleine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #
  Texelse zandbij #.T
  Pluimvoetbij #.T
  Gewone dwergzandbij T
  Roodpootgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij T
  P  
Paardenbloem S
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Meidoornzandbij T
  Roodgatje T
  Valse rozenzandbij  
  Viltvlekzandbij T
  Vosje T
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Heidebronsgroefbij  
  Matte bandgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpootgroefbij T
  Gehoornde metselbij T.B
  Rosse metselbij T.B
Paarse dovenetel T.B
  Gewone sachembij T.B
  Blauwe metselbij T.B
Pinksterbloem T.S
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
Prachtklokje #.T.B
  Grote klokjesbij #!.B
  Kleine klokjesbij #!T.B
  Klokjesdikpoot #!T.B
  Grote bladsnijder T.B
R
Rapunzelklokje #.TB
  Grote klokjesbij #!T.B
  Kleine klokjesbij #!T.B
  Klokjesdikpoot #!T.B
  Grote bladsnijder T.B
Rechte ganzerik T.B
  Gewone maskerbij T.B
  Kleine tuinmaskerbij T.B
  Poldermaskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
  Weidemaskerbij T.B
Rode bosbes #
  Bosbesbij #!
Rode klaver #.B.S
  Geelstaartklaverzandbij #
  Langhoornbij # (T)
  Blauwzwarte houtbij T
Ruig klokje #.T.B
  Grote klokjesbij #!T.B
  Kleine klokjesbij #!T.B
  Klokjesdikpoot #!T.B
  Grote bladsnijder T.B
Ruige leeuwentand  
  Texelse zandbij (T)
  Grote roetbij  
S
Schermhavikskruid #.T
  Kleine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #.T
Scherpe boterbloem #.T.B
  Ranonkelbij #
  Asbij T
  Dwergzandbij T
  Roodgatje  
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Roodpootgroefbij T
  Rosse metselbij T.B
Schietwilg #
  Grijze zandbij #!
  Vroege zandbij #!
  Asbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Zwartbronzen zandbij T
Sikkelklaver #.T
  Klaverdikpoot #
  Goudenslakkenhuisbij  
  Kleine wolbij  
Sint Janskruid T
  Tweekleurige zandbij T
  Grasbij T
  Blauwe metselbij T
  Tuinbladsnijder T.B
Slangenkruid #.T.B
  Slangekruidbij #T.B
  Blauwe ertsbij  
  Blauwe metselbij T.B
  Grote wolbij T.B
  Kustbehangersbij (T)
  Blauwzwarte houtbij T
  Goudenslakkehuisbij  
  Andoornbij T.B
  Zwartblauwe houtbij T
Sleedoorn T
  Rosse metselbij T.B
  Asbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Vlitvlekbij T
  Vosje T
Spaanse aak  
  Rosse metselbij T.B
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Meidoornzandbij T
  Vosje T
  Witbaardzandbij T
Speerdistel B
  Grasbij T
  Grote bladsnijder T.B
  Kustbehangerbij (T)
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij #.T.B
  Gewone behangersbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Sporkehout T
  Valse rozenzandbij  
  Sporkenhoutzandbij  
Stijf havikskruid #.T
  Kleine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #.T
  Pluimvoetbij #.T
  Slanke groefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
Stinkende ballote T.B
  Andoornbij T.B
  Grote wolbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Struikhei #
  Heidezijdebij #!
  Heide zandbij #!
  Donkerzomer zandbij  
  Wimperflankzandbij  
T
Tweestijlige meidoorn T
  Grasbij T
  Roodbuikje T
  Tweekleurige zandbij T
  Vosje T
  Zwartbronzen zandbij T
V
Veldlathyrus #.T.B
  Grote bladsnijder  
  Langhoornbij # (T)
  Goudenslakkehuisbij  
Vertakte leeuwentand # S
  Keine roetbij #.T
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #.T
  Grasbij #.T
Vingerhelmbloem T.B
  Gewone sachembij T.B
  Rosse metselbij T.B
Vogelwikke #
  Langhoornbij #.T
  Blauwe metselbij T.B
  Grote bladsnijder T.B
  Kustbehangersbij (T)
  Tuinbladsnijder T.B
W
Wilde cichorei T
  Dasypoda # (T)
  Kruiskruidzandbij T
  Tronkenbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
  Breedbandgroefbij T.B
Wilde reseda #.T.B
  Reseda maskerbij #!T.B
  Duinmaskerbij  
  Gewone maskerbij T.B
  Kortspriet maskerbij  
  Poldermaskerbij T.B
  Weide maskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
  Kleine wolbij  
  Grasbij T
  Donkere zijdebij  
  Wimperflankzandbij  
Wit vetkruid T.B
  Gewone maskerbij T.B
  Kortspriet maskerbij b
  Weide maskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
Witte honingklaver # B
  Lathyrusbij #.T.B
  Klaverdikpoot #
  Blauwe mestelbij T.B
  Grasbij T
Witte klaver # S
  Langhoornbij #.T
  Klaverdikpoot #
  Geelstaartklaverzandbij #
  Blauwe metselbij T.B
  Donkere zijdebij  
  Grote bladsnijder T.B
  Zilverfluitje  
Wouw #.T.B
  Resedamaskerbij #!T.B
  Gewone maskerbij T.B
  Kortspriet maskerbij B
  Poldermaskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
  Weide maskerbij T.B
Z
Zandblauwtje T.B
  Brilmaskerbij  
  Rode maskerbij  
  Weidemaskerbij T.B
  Donkerzomer zandbij  
  Witbaardzandbij T
  Glanzende groefbij  
Zeeaster/zulte #
  Schorzijdebij #!
Zevenblad #.S
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Goudpootzandbij T
  Meidoornbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Gewone maskerbij T.B
  Poldermaskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
  Glanzende groefbij  
  Slanke groefbij  
Zoete kers T
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Grijze rimperrug T
  Roodgatje T
  Vosje T
  Witbaardzandbij T
  Rosse metselbij T.B
Zwarte mosterd #
  Blauwe zandbij #.(T)
  Gewone maskerbij T.B
  Asbij T
  Geelpootzandbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Meidoornzandbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Witbaardzandbij T
  Heidebronsgroefbij  
     
Parasitaire (koekoeks) bijen
Zijn niet(direct) aan stuifmeel planten gebonden. Maar wel aan gastheren die vliegen op planten van de Top-100
  Bloedbijen T
  Bonte viltbij  
  Bruine rouwbij T.B
  Geelgerande tubebij T.B
  Gewone tubebij T.B
  Gewone kegelbij T.B
  Viltbijen  
Wespbijen voorbeelden T
  Bleekvlekwespbij  
  Donkere wespbij  
  Geelschouderwespbij  
  Gewone kl.wespbij  
  Gewone wespbij  
  Kortsprietwespbij  
  Roodharige wespbij  
  Roodzwat.dubbeltand  
  Smallbandwespbij  
Terug